Loading...
03
05
2015

Tack IF Väster

Författare: admin 0

Ett stort tack till IF Väster som fritt upplåter fotbollsplanen på Tippen till Fiskebäcksloppet att använda som start- och målområde. Nu hoppas vi även att det är många barn och ungdomar i IF Väster som kommer springa loppet – och givetvis även barn från alla andra föreningar i närområdet.

Författare: admin