Loading...
Arrangörer och sponsorer

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.
Vi har verkat i Göteborg sedan 1952 – över 60 år av medmänsklighet.
Vår vision är att ”Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap”.
Vi finns där för människor som lever i en utsatt situation. Kanske i hemlöshet, missbruk, med psykisk sjukdom, på flykt eller i fattigdom.
Vi arbetar också förebyggande bland barn och ungdomar som har det tufft.

Göteborgs Räddningsmission är beroende av gåvor och insamlade medel används till

• Uppsökande fältarbete bland hemlösa

• Stöd till barn med en förälder i fängelse

• Vasagatans café för hemlösa

• Öppna förskolan för romska barn

Göteborgs Räddningsmission samarbetar med Fiskebäcks Missionskyrka, Fiskebäckskyrkan och Majornas IK för att genomföra Fiskebäcksloppet. Dessutom kommer det kontinuerligt presenteras namn på sponsorer som gör det möjligt att täcka alla kostnader så att startavgiften oavkortat kan gå till Räddningsmissionens arbete.